இது சிங்கள இனமல்ல.. சிங்கள மக்கள் வேறு.. இவர்கள் வேறு. சிங்கள மக்கள் எங்களோடு இரண்டறக் கலந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள்... ஓரிரண்டு வருடங்களல்ல.. ஒரு மிலேனியத்துக்கும் மேலாக.. அவர்கள் எங்களைத் தெரிந்திருக்கிறார்கள்.. நாம் அவர்களைத் தெரிந்திருக்கிறோம்.. அவர்கள் எங்களை வெறுக்கவுமில்லை.. நாம் அவர்களைப் பகைக்கவுமில்லை.. அவர்கள் எங்களை விசனத்தோடு பார்க்கவில்லை.. நாங்கள் அவர்களுக்குத் துரோகம் இழைக்கவுமில்லை.. அவர்களது இடங்களை அபகரிக்கவோ.. அவர்களது உடமைகளுக்கு சேதம் விளைவிக்கவோ.. அவர்களது உயிர்களைக் காவு கொள்ளவோ நாம் எப்போதும் துணிந்ததில்லை.....>

Is it preaching only, the Prophet (PBUH) exemplified?During his tenure of prophetic mission the Final Messenger of Allah presented one thing and sought one thing during his time in Makka. What he sought, Makka refused to give, but Madeena did. Only a handful accepted what he presented, in Makka but as a whole, Makka rejected him and his call and Madeena as a society accepted him wholeheartedly.

This is the distinct difference between the two historical cities of Islam. Now let us analyze rather extensively these two polarized attitudes of the people in Makka and Madeena. ...>

 

“ஹிஜ்ஜுல் பைத்” எனப்படும் இறையில்லத் தரிசனம் ஓர் இணையில்லா அனுபவம். படைத்தவனது இல்லம் நோக்கி படைப்பினங்கள் மேற்கொள்ளும் தியாகப் பயணம். ஹஜ்ஜில் எத்தனை தியாகங்கள்?

நிய்யத் ஒரு தியாகம்

“லப்பைக்“ – உனது அழைப்பை ஏற்றுவிட்டேன் என்று கூறும் போதே இந்த உலகத்தை துறந்து விட்டேன் என்ற உணர்வை பற்றிக் கொள்கிறது. இறைவா உன்னை நினைத்து விட்டேன். உனக்காக புறப்படுகிறேன் என்ற புளகாங்கிதம் உடம்பெல்லாம் பரவுகிறது. உற்றார் உறவினர்களின் உறவுகளை விடுவித்துக் கொண்டு “அல்வுர்வதுல் வுஸ்கா” எனும் அறுபடாத அல்லாஹ்வின் உறவோடு தன்னை இறுகப் பிணைத்துவிட்டதொரு நம்பிக்கை மலர்கிறது.....>